Ρολά Θερμικά από την Multi-com στα Άνω Λιόσια Αττικής

 
Η Multi-com έχει τη δυνατότητα παραγωγής για άριστης ποιότητας εκτυπωμένα θερμικά ρολά, καθώς και λευκά θερμικά ρολά.
 
 
 
 
 
 
Λευκά θερμικά ρολά ταμειακών μηχανών
 
 
 
 
 
 
 
 
Εκτυπωμένα θερμικά ρολά ταμειακών μηχανών
 
 
 
 
 
 
 
 
Λευκά ρολά για POS, ΑΤΜ τραπεζών